Prezes: Stanisław Baranek

Vice Prezes: Jerzy Wasiela

Vice Prezes: Tomasz Ziąbka

Kierownik: Vice Prezes: Jerzy Wasiela

Skarbnik: Arkadiusz Pauś